Moja twórczość

Temat: Dziennik Ustaw
...krajowego. Art. 1. 1. Ustanawia się program wieloletni rozwoju przemysłu, zwany dalej „Programem”. 2. Ustala się okres realizacji Programu na lata 1965-1970. Art. 2. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki. Art. 3. 1. Objęte Programem zostają zagłębia surowcowe: a) Zagłębie Pomorskie, b) Zagłębie Kłodawskie, c) Zagłębie Kujawskie, d) Zagłębie Konińskie, e) Zagłębie Bełchatowskie, f) Zagłębie Wielkopolskie, g) Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy, h) Zagłębie Turoszowskie, i) Zagłębie Górnośląskie, j) Rybnickie Zagłębie Węglowe, k) Zagłębie Tarnobrzeskie, l) Zagłębie Karpackie, m) Zagłębie Lubelskie, n) Zagłębie Lwowsko-Stanisławowskie. 2. Objęte Programem zostają okręgi przemysłowe: a) Białostocki Okręg Przemysłowy b) Bielski...
Źródło: antemurale.jun.pl/viewtopic.php?t=959Temat: PU o programie rozwoju przemysłu
...Art. 1. 1. Ustanawia się program wieloletni rozwoju przemysłu, zwany dalej „Programem”. 2. Ustala się okres realizacji Programu na lata 1965-1970. Art. 2. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki. Art. 3. 1. Objęte Programem zostają zagłębia surowcowe: a) Zagłębie Pomorskie, b) Zagłębie Kłodawskie, c) Zagłębie Kujawskie, d) Zagłębie Konińskie, e) Zagłębie Bełchatowskie, f) Zagłębie Wielkopolskie, g) Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy, h) Zagłębie Turoszowskie, i) Zagłębie Górnośląskie, j) Rybnickie Zagłębie Węglowe, k) Zagłębie Tarnobrzeskie, l) Zagłębie Karpackie, m) Zagłębie Lubelskie, n) Zagłębie Lwowsko-Stanisławowskie. 2. Objęte Programem zostają okręgi przemysłowe: a) Białostocki Okręg Przemysłowy b)...
Źródło: antemurale.jun.pl/viewtopic.php?t=1024