Moja twórczość

Temat: zajęcia rewalidacyjne w oddziale "0"
...1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 2) odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; 3) realizację programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej; 4) zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne, stosownie do potrzeb; 5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 2. Przedszkola, szkoły i oddziały, o których mowa w § 1, udzielają pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju. Poczytaj też tu:...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10295Temat: Poszukuję diagnozę
Jeżeli dziecko ma zajęcia rewalidacyjne, to musi ieć jakiś deficyt rozwojowy. Narzędzia diagnozy zależą od deficytu.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10661


Temat: Uczniowie upośledz w stopniu umiark w gimnazjum masowym
Mam serdeczną prośbę do osób, które uczą w gimnazjum masowym, do którego uczęszczają uczniowie lub uczeń upośledzony umysłowo w stopniu umiarkowanym. Dowiedziałam się wczoraj w szkole, że przydzielono mi na ten rok szkolny zajęcia rewalidacyjne z grupą dwóch takich uczniów. Skończyłam co prawda pedagogikę specjalną (choć specjalizację robiłam z resocjalizacji), ale potem w sumie nie pracowałam w wyuczonym zawodzie i jedyne doświadczenie jakie mam to praktyki w szkole specjalnej. Czytałam podstawę programową i dwa artykuły Antoniny na ten temat, jednak tym bardziej nie mogę zrozumieć jak ci uczniowie będą uczęszczali do zwykłej klasy, a tylko 6...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3866


Temat: dziecko z upośledzeniem umiarkowanym
Uczeń z upośledzeniem umiarkowanym realizuje "Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych, gimnazjach", która ujmuje takie obszary nauczania: 1) zajęcia edukacyjne: a) funkcjonowanie w środowisku, b) muzyka z rytmiką, c) plastyka, d) technika, e) wychowanie fizyczne, f) etyka/religia 2) zajęcia rewalidacyjne. Opracowuje się dla niego indywidualny program edukacyjno-rewalidacyjny. A więc nie ma potrzeby dostosowywania , konstruowania i pisania dla niego rozkładów, planów wynikowych z poszczególnych przedmiotów. Taki uczeń oceniany jest opisowo. Treści nauczania: 1. Umiejętność samoobsługi 2. Dbałość o zdrowie 3. Umiejętność porozumiewania się z otoczeniem 4. Rozwijanie percepcji wzrokowej i...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9685


Temat: plan pracy z uczniem upśledzonym w stopniu umiarkowanym
...j.polski, tylko zakres materiału określony w podstawie programowej dla uczniów z upośledzeniem w st. umiarkowanym - dlatego nie konstruuje się dla niego planu pracy z języka polskiego. Np.: podstawa programowa dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym obejmuje taki zakres zajęć: 1) zajęcia edukacyjne: a) funkcjonowanie w środowisku, b) muzyka z rytmiką, c) plastyka, d) technika, e) wychowanie fizyczne, f) etyka1), 2) zajęcia rewalidacyjne. Oczywiście mozna tu sobie wyodrębnic coś takiego jak np. kształcenie umiejętności jezykowych, czy matematycznych, ale w dostosowaniu do konkretnego ucznia i jego mozliwości.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9813


Temat: Pomoc dla Szkoły moich dzieci
...trudno było nauczycielom nawiązać z nim kontakt, to udało się! - W wakacje co tydzień matka przyprowadzała dziecko do szkoły, by mogło się oswoić z tym miejscem - opowiada Grażyna Kołodziejska. - Połamało styropianowe literki, ale wreszcie zechciało ich dotykać. Dziś maluch nie wyróżnia się w grupie. Jest uśmiechnięty, zadaje mądre pytania i ma świetny kontakt z uczniami i nauczycielami. Dobrze trafił. W szkole prowadzone są nawet zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne i gimnastyka korekcyjna. Niepubliczna i bezpłatna Pewnie uczniów byłoby jeszcze więcej, gdyby nie to, że niektórzy rodzice wystraszyli się słowa: niepubliczna. Bali się, że za edukację trzeba będzie zapłacić. - Szkoła ma prawa placówki publicznej i nauka w niej jest bezpłatna - wyjaśnia Sławomira Dybowska. - Mam nadzieję, że dzieci będzie przybywać, bo to dobra szkoła - mówi Józef...
Źródło: forumogrodnicze.info/viewtopic.php?t=17218


Temat: Uczniowie upośledz w stopniu umiark w gimnazjum masowym
Witam. Uczę w szkole masowej. Od tego roku prowadzę zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem upośl. w stopniu lekkim i umiarkowanym - Vklasa szkoły podstawowej Jak powinien wygladać program zajęć rewalidacyjnych z tymi dziećmi? Jak napisać diagnozę. Proszę o schemat.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3866


Temat: Kto czego uczy
...124. malgonia40 - informatyka - gimnazjum 125. malgosia23 - muzyka, plastyka, informatyka, sztuka 126. Mariaf - polski, edukacja kulturalna - SP 127. mariolaka - muzyka, plastyka, historia - SP; wiedza o kulturze, wos - liceum; mgr wychowania muzycznego; studia podyplomowe : historia i wos oraz wiedza o kulturze 128. Martha – j. angielski-gimnazjum, kursy dla dorosłych 129. mery7 - fizyka z astronomią w liceum 130. migaweczka – zajęcia rewalidacyjne z uczniami z wadą słuchu – SP, gimnazjum 131. Mijona - pedagog specjalny w szkole życia dla uu. w gimnazjum i SP; naucznie indywidualne z chłopcem z mpdz czterokończynowym 132. mikolo - nauczanie zinterowane; informatyka IV-VI 133. Minatka - j. niemiecki w technikum i liceum profilowanym 134. Molik - j. polski - gimnazjum; egzamonator GH 135. MONIKCD - wychowanie przedszkolne, podyplomowe "Diagnoza i...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6962


Temat: wg którego zatrudnienia pisać plan rozwoju?
Jestem zatrudniona na 1/2 etatu w świetlicy i 1/2 etatu na zajęcia rewalidacyjne w szkole specjalnej. Czy w planie rozwoju łączę świetlicę z nauczaniem czy muszę wybrać albo świetlicę albo rewalidację?
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9619


Temat: Szkoła dla dzieci niepełnosprawnych czy klasa integracyjna?
...i 600 uczniów.Wezwano mnie w piątek do tej szkoły,bo jak się okazuje jest tylko 3 dzieci niepełnosprawnych i nie mogą na dzień dzisiejszy utworzyć klasy integracyjnej bo przepisy stanowią że musi być ich 8szt.Szkoła integracyjna,klasa integracyjna a my nadal marzymy o normalnej integracji nie ograniczonej bzdurnymi przepisami.Na razie czekamy co będzie.Jedno muszę przyznać że w tej szkole dziecko niep.ma dodatkowego nauczyciela,opiekuna, zajęcia rewalidacyjne,rehabilitację.Z ust p.dyrektor padła propozycja nauczania indywidualnego a wtedy byłoby wszystko w porządku.Czasami słucham ludzi i nie wiem śmiać się czy płakać,czy przejść do rękoczynów.
Źródło: niezwykla-kraina.pl/forum/viewtopic.php?t=2257


Temat: Uczniowie upośledz w stopniu umiark w gimnazjum masowym
W orzeczeniu z poradni powinno być szczegółowo napisane na co przeznaczone są zajęcia rewalidacyjne, czy na zajęcia o charakterze edukacyjnym, czyli wiadomości szkolne podstawowe do utrwalenia czy też inne, np. pobudzajce pewne funkcje słabo rozwinięte, rozwijające zaradność życiową lub inne. Jeżeli takich zaleceń nie ma to zwróć się bezpośrednio do poradni z prośbą o te informacje, bo tylko na ich podstawie będziesz w stanie napisać indywidualne plany pracy.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3866


Temat: Kto czego uczy
migaweczka - zajęcia rewalidacyjne z uczniami z wadą słuchu w podstawówce i gimnazjum (masowych)
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6962


Temat: Poszukuję diagnozę
Może ktoś wie, jakie są narzędzia diagnozy uczniów klas IV - VI ,dla których organizuje się zajęcia rewalidacyjne /szkoła masowa/?
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10661


Temat: korwin Vs niepelnosprawni
...oraz niedostosowanych społecznie, wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, opracowują dla każdego ucznia i realizują indywidualne programy edukacyjne określające zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych lub zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych z uczniem, d)uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli; 3)prowadzą zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne; 4)udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz niedostosowanymi społecznie; 5)prowadzą lub organizują różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla dziecka i jego rodziny. 3. Dyrektor przedszkola lub szkoły ustala zajęcia, w których, ze względu na potrzeby edukacyjne dzieci i...
Źródło: forum.hard-core.pl/viewtopic.php?t=19131


Temat: Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Ja prowadzę zajęcia rewalidacyjne z 10-latkiem i w mojej gminie jest tak, że te godziny są o 10% droższe od zwykłych. Obecnie mam je jako ponadwymiarowe ale koleżanka uczy dziewczynkę z upośledzeniem w ramach etatu i też na koniec miesiąca przedstawia zestawienie godzin (ile przepracowała w ramach rewalidacji). Z tego co wiem to pensum ustala samorząd na wniosek dyrektora, który zgłasza zapotrzebowanie na podstawie orzeczenia PPP W moim przypadku,...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10863


Temat: Czy kwalifikuje sie do nauczania indywidualnego?
No ja w gimnazjum miałem tak nieformalnie, że miałem tylko z niektórych przedmiotów lekcje indywidualne na terenie szkoły. A w liceum miałem zajęcia rewalidacyjne i to było formalne, a praktycznie było tym samym co te nieformalne lekcje indywidualne.
Źródło: psychologia.apl.pl/forum/viewtopic.php?t=4471


Temat: Dofinansowanie z PEFRON
...serdecznie ,mam synka 7letniego niepełnosprawnego w stopniu głębokim .Otóz w sierpniu złożyłam wniosek z kompletem dokumentów .Wszystko było w porządku ,Więc Pani kazała czekać .Chodziłam dowiadywałam sie dlaczego to wszystko tak długo trwa.Niestety na nic moje starania .Dopiero w grudniu dowiedziałam sie ze nie otrzymamy w ogole dofinansowania z powodu rzekomo braku finansow. No tak tylko ja z synkiem codziennie chodze 4km do osrodka na zajecia rewalidacyjne .Wozek ktory posiadamy ma 4lata i jest niestety juz wyeksploatowany:( Od dwoch miesiecy nowy wózek czeka na magazynie sklepu medycznego. Strasznie staram sie to wszystko zrozumiec ale tego nie moge pojąć. Moj synek nie chodzi w ogole wiec wozek to mozna powiedziec sa jego nogi !!! Czym kieruja sie owe Panie ,niewiem , akurat po dwóch transzach z PEFRON moj synek sie nie załapał na dofinansowanie .Niewiem co dalej z tym zrobić ...
Źródło: niezwykla-kraina.pl/forum/viewtopic.php?t=4154


Temat: Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Witaj Martek w "realnym świecie". Orzeczenie o kształceniu specjalnym muszą mieć wszystkie dzieci objęte edukacją integracyjną. Pytasz czy z tego tytułu dziecku przysługują jakieś dodatkowe prawa? Owszem, jeśli komisja orzekająca napisze w zaleceniach, że przysługują dodatkowe zajęcia rewalidacyjne czy przystosowanie materiałów edukacyjnych, harmonogramu pracy itd. U naszych dzieci zazwyczaj nie ma takich zaleceń. Szymonowi napisali, że wymaga pomocy przy wchodzeniu i wychodzeniu ze szkoły A ile papierków musieliśmy dostarczyć. Na przykład zaświadczenie o niepełnosprawności ruchowej, bo z orzeczenia o niepełnosprawności to nie wynika podobno U nas klasa nie jest integracyjna, ale UM przydzielił...
Źródło: niezwykla-kraina.pl/forum/viewtopic.php?t=858


Temat: Tabela N2 - błąd sumowania
Witam! Mam taki problem W tabeli N2 dla jednego nauczyciela mam wpisane informacje: Tygodniowy wymiar zajęć 18.00/18 Godziny ponadwymiarowe 5.74 Zwiększony wymiar zajęć na podst. art. 42 ust. 2a KN 0 czyli suma wynosi: 23,74 w obowiązkach: język polski 21.74/18 zajęcia rewalidacyjne 1/18 godzina z wychowawcą 1/18 co daje na mój mały rozumek: 23,74 A program daje mi w tym miejscu błąd, że sumy sięnie zgadzają. Dlaczego Pozdrawiam Jakub Piasecki
Źródło: sio.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=370


Temat: Niejasne orzeczenie, może ktoś nam pomoże
Rozporządzenie z 18 stycznia 2005 ">Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne oraz nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne, we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia: 1) rozpoznają potrzeby rozwojowe i możliwości edukacyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie; 2) organizują i prowadzą zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą, w szczególności: a) wybierają lub opracowują programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania, b) opracowują...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3928


Temat: Terapia pedagogiczna w gimnazjum
Trudno prowadzić zajęcia z dziećmi majacymi różne deficyty. Formalnie to chyba powinny te dzieci mieć indywidualne zajęcia rewalidacyjne (jesli mają orzeczenia z PPP o potrzebie prowadzenia takich zajęć). Oczywiście organizujac zajęcia opierasz sie na orzeczeniu PPP. Mozesz skorzystać (żeby zdiagnozowac dziecko) z pozycji: Joanna Tomczak, Renta Ziętara "Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej". Jednoczesnie mozesz zadania zawarte w tej książeczce wykorzystać na zajęciach z dziecmi. Ja używałam tego...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10009


Temat: Rewalidacja indywidualna
...dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi;4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne; 5) w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe - praktyczna nauka zawodu. A tu intrepretacja ze strony KO Rzeszów; http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dok ... 200701.doc  ">Indywidualne zajęcia rewalidacyjne. Zajęcia te powinny być ukierunkowane na usprawnianie zaburzonych funkcji, wzmacnianie i kompensację. Nie mogą one służyć uzupełnianiu braków w wiadomościach. Żaden przepis nie stanowi o liczbie godzin zajęć rewalidacyjnych. W związku z tym, że są to zajęcia dodatkowe, ich tygodniowa liczba nie powinna być większa niż 3 godziny. Rodzaj zajęć powinien wynikać ze wskazań zawartych w orzeczeniu...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9634


Temat: logopedia
ja myślę że z logopedią jak z innymi terapiami, na państwowym lipa na swoim / prywatnie można mieć znaleźć fajnych i zasobnych klientów. wieki temu skończyłem rewalidację (WSPS) pamiętam że pod koniec studiów wymyśliłem sobie zajęcia rewalidacyjne - reedukacyjne w domu ucznia. maiło być dodatkowo i z doskoku a finalnie musiałem podzlecać znajomym bo nie dawałem rady obsłużyć wszystkich chętnych...
Źródło: forum.hard-core.pl/viewtopic.php?t=39593


Temat: NIEDOSLYSZACE DZIECKO W UK
Witam serdecznie. Jestem w Angli od 1,5 miesiaca. Wlasnie podjelam legalna prace i wkrotce dolaczy do mnie moja rodzinka, w tym 14-sto letni , niedoslyszacy syn( w Polsce ma orzeczenie o niepelnosprawnosci wazne do 16-tego roku zycia )W zwiazku z tym mam 2 pytania: 1) Czy i o jakie dodatki moge sie dla niego starac( wazne jest to,ze nie mam jeszcze IN, pracuje dopiero od kilku dni). 2) Czy kiedy syn rozpocznie tu nauke , to czy mozemy liczyc na jakas pomoc dla niego. W Polsce mial zajecia rewalidacyjne. Czy tutejsze szkoly oferuja cos podobnego, majac na uwadze,ze syn jest Polakiem i nie zna dobrze jezyka angielskiego? Z gory dziekuje za odpowiedzi :)
Źródło: polskie-portale.net/forum/viewtopic.php?t=758


Temat: plan rewalidacyjnych
witam prawdopodobnie dostanę ucznia na zajęcia rewalidacyjne. Posiadam odpowiednie kwalifikacje ale od niedawna. Potrzebuję planu pracy z uczniem w gimnazjum. Proszę o pomoc może ktoś ma taki
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=12262


Temat: zatrudnianie nauczycieli
...wielokrotną). Dodaje się ją prawym przyciskiem myszy - klikając w numer PESEL danej osoby. W pierwszej tabeli N2 wpisujemy 24/24 tygodniowy wymiar zajęć, płaca zasadnicza, dodatki....i stanowisko - nauczyciel logopeda. W obowiązkach (tabela N5) wybieramy - obowiązki nauczyciela logopedy. W drugiej tabeli N2 wstawiamy 7/18 (tygodniowy wymiar zajęć), na stanowisku nauczyciela. Nauczyciela wspomagającego można ująć jako realizującego zajęcia rewalidacyjne w tabeli N5. W spisie wrześniowym dodane zostanie odrębne stanowisko dla takiego nauczyciela.
Źródło: sio.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=119


Temat: Czy kwalifikuje sie do nauczania indywidualnego?
Zajęcia rewalidacyjne przy nauczaniu indywidualnym???? Dziwne
Źródło: psychologia.apl.pl/forum/viewtopic.php?t=4471


Temat: ocena dorobku przez dyrektora
Własnie odebrałam swoją ocenę dorobku na dyplomowanego i jest tego kilkanaście słów typu miła , koleżeńska, zaangażowana. Na tle mego sprawozdania to wygląda skromniutko. A może to nie jest powód do zmartwień? Kolejne pytanie dotyczy wymiaru zatrudnienia , które znajduje się na tej ocenie. Jest ujęty mój przydział etetowy, ale nie są dopisane zajęcia rewalidacyjne ani nauczanie indywidualne .W czasie całego stażu były to pojedyncze godziny ale były.Czy wszystko jest w porzadku? Nie wiem co powinien w stosunku do mnie wypełnić dyrektor. Czy jego błędy mnie dyskryminuja przed komisją? Pozdrawiam
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6358


Temat: Czy kwalifikuje sie do nauczania indywidualnego?
Miałem orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu Zespołu Aspergera. I nie miałem zajęć rewalidacyjnych przy nauczaniu indywidualnym, tylko przy nauczaniu z klasą. Z przedmiotów, które mi sprawiały większe trudności miałem indywidualne lekcje z nauczycielem (5 godzin tygodniowo). W gimnazjum natomiast oficjalnie miałem nauczanie indywidualne, ale jednak w praktyce wyglądało to tak jak zajęcia rewalidacyjne.
Źródło: psychologia.apl.pl/forum/viewtopic.php?t=4471


Temat: Szkoły integracyjne, klasy integracyjne... =)
...Działalność klas integracyjnych wspierana jest również przez tworzenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej skierowanej do dzieci oraz ich rodziców. Ważnym ogniwem funkcjonowania klas integracyjnych jest obecność przez cały dzień w szkole pielęgniarki, która zabezpiecza młodzież od strony higienicznej. Organizowane są zajęcia z logopedą, psychologiem, muzykoterapeutą i rehabilitantem oraz prowadzone są zajęcia rewalidacyjne. Każda klasa integracyjna ma w planie dodatkowe godziny gimnastyki korekcyjnej oraz nauki pływania na basenie. Ogromną rolę terapeutyczną odgrywają zdrowi rówieśnicy, którzy w sposób spontaniczny biorą udział we wspomaganiu rozwoju swoich niepełnosprawnych kolegów. Poprzez wspólną pracę i zabawę młodzież uczy się właściwych relacji, będąc otwartym na cudze, często specjalne potrzeby. Uczniowie...
Źródło: victor.com.pl/forum/viewtopic.php?t=10400


Temat: Indywidualne plany dla lekko
Pracuję z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim ale u nas nie pisze się indywidualnych planów dla dzieci, chyba, że są to zajęcia rewalidacyjne. Tylko dzieci upośledzone w stopniu umiarkowanym mają takie plany na cały rok.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=7446


Temat: Czy kwalifikuje sie do nauczania indywidualnego?
">Miałem orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu Zespołu Aspergera. I nie miałem zajęć rewalidacyjnych przy nauczaniu indywidualnym, tylko przy nauczaniu z klasą. Z przedmiotów, które mi sprawiały większe trudności miałem indywidualne lekcje z nauczycielem (5 godzin tygodniowo). W gimnazjum natomiast oficjalnie miałem nauczanie indywidualne, ale jednak w praktyce wyglądało to tak jak zajęcia rewalidacyjne. W takim razie rozumiem o ile się nie mylę miałeś nauczanie specjalne dla dzieci z normą intelektualną i wtedy
Źródło: psychologia.apl.pl/forum/viewtopic.php?t=4471