Moja twórczość

Temat: ZK Rosnowo
...1 61-729 POZNAŃ natomiast środki finansowe na konto bankowe: NBP O/O POZNAŃ 29 1010 1469 0009 2513 9120 0000 z jednoczesnym podaniem imienia, nazwiska oraz imienia ojca adresata. Charakterystyka jednostki: Areszt Śledczy w Poznaniu jest jednostką penitencjarną w ramach której funkcjonuje Zakład Opieki Zdrowotnej, oddział diagnostyczny oraz podlegają mu trzy oddziały zewnętrzne: * Oddział Zewnętrzny w Poznaniu - zakład karny typu półotwartego, * Oddział Zewnętrzny w Rosnowie - zakład karny typu otwartego, * Oddział Zewnętrzny w Baranowie - zakład karny typu otwartego. Areszt przygotowany jest do przyjmowania osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki oraz wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=81244Temat: Podgrupy klasyfikacyjne np.P1, P2,P3
  amelka moze sie przyda Grupy klasyfikacji odpowiadające rodzajom zakładów karnych M - zakład karny dla młodocianych P - zakład karny dla odbywających karę po raz pierwszy R - zakład karny dla recydywistów penitencjarnych W - zakład karny dla odbywających karę aresztu wojskowego Podgrupy klasyfikacyjne odpowiadające typom zakładów karnych zakład karny typu zamkniętego zakład karny typu półotwartego zakład karny typu otwartego Podgrupy klasyfikacji odpowiadające systemom wykonywania kary p - system programowego oddziaływania t - system terapeutyczny z - system zamknięty
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=988


Temat: Podgrupy klasyfikacyjne np.P1, P2,P3
..."(...)§*53.*1.*Dla celów klasyfikacji skazanych: 1) rodzaje zakładów karnych oznacza się literami: a) zakład karny dla młodocianych - M, b) zakład karny dla odbywających karę po raz pierwszy - P, c) zakład karny dla recydywistów penitencjarnych - R, d) zakład karny dla odbywających karę aresztu wojskowego - W; 2) typy zakładów karnych oznacza się cyframi: a) zakład karny typu zamkniętego - 1, b) zakład karny typu półotwartego - 2, c) zakład karny typu otwartego - 3; 3) system wykonywania kary oznacza się literami: a) system programowanego oddziaływania - p, b) system terapeutyczny - t, c) system zwykły - z. 2.*Dla celów klasyfikacji skazanych, litery wymienione w ust. 1 pkt 1 oznaczają grupy klasyfikacyjne, a cyfry i litery wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 oznaczają podgrupy klasyfikacyjne. 3.*Dla celów klasyfikacji,...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=988


Temat: Ogólna charakterystyka Aresztów śledczych w Polsce
...Jest to jednostka dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn pozostających w dyspozycji Prokuratur i Sądów Rejonowych w Bartoszycach, Kętrzynie i Lidzbarku Warmińskim, z oddziałem zakładu karnego dla recydywistów penitencjarnych. Pojemność jednostki na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosi nominalnie 139 miejsc. Aresztowi Śledczemu w Bartoszycach podlega Oddział Zewnętrzny w Dublinach położony 12 km od Kętrzyna i 40 km od Bartoszyc. Jest to zakład karny typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych z grupami klasyfikacyjnymi R-2. Pojemność Oddziału Zewnętrznego w Dublinach na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosi nominalnie 360 miejsc. AŚ Białystok Areszt Śledczy w Białymstoku jest przeznaczony dla mężczyzn i kobiet oraz dla kobiet jako zakład karny typu zamkniętego, w areszcie mogą też przebywać osadzeni zakwalifikowani jako wymagający osadzenia w...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=32837


Temat: Przepustka
a jesli chodzi o podgrupy to sa P1,P2,P3 sa one stosowane przy osobach pierwszy raz odbywajacych kare pozbawienia wolnosci.dla recydywistow sadowych i recydywistow penitencjarnych sa podgrupy R1,R2,R3. 1-zaklad karny typu zamknetego 2 zaklad karny typu polotwartego 3-zaklad karny typu otwartego Proszę używać opcji zmień ! - Y
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=619


Temat: Podgrupy klasyfikacyjne np.P1, P2,P3
...  witaj to miałam na ten temat może coś ci to pomoże 1) rodzaje zakładów karnych oznacza się literami: a) zakład karny dla młodocianych - M, b) zakład karny dla odbywających karę po raz pierwszy - P, c) zakład karny dla recydywistów penitencjarnych - R, d) zakład karny dla odbywających karę aresztu wojskowego - W; 2) typy zakładów karnych oznacza się cyframi: a) zakład karny typu zamkniętego - 1, b) zakład karny typu półotwartego - 2, c) zakład karny typu otwartego - 3; 3) system wykonywania kary oznacza się literami: a) system programowanego oddziaływania - p, b) system terapeutyczny - t, c) system zwykły - z. a przejście z R1 na 2 napewno jest na korzyść dla twojego -zwiększy mu się liczba widzeń to pewne, a co do reszty to poczytaj ten temat od początku napewno coś znajdziedz i zapewne bardziej "obstukane" dziewuszki...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=988


Temat: Podgrupy klasyfikacyjne np.P1, P2,P3
...wykonywania kary pozbawienia wolności: Dla celów klasyfikacji skazanych: 1) rodzaje zakładów karnych oznacza się literami: a) zakład karny dla młodocianych - M, b) zakład karny dla odbywających karę po raz pierwszy - P, c) zakład karny dla recydywistów penitencjarnych - R, d) zakład karny dla odbywających karę aresztu wojskowego - W; 2) typy zakładów karnych oznacza się cyframi: a) zakład karny typu zamkniętego - 1, b) zakład karny typu półotwartego - 2, c) zakład karny typu otwartego - 3; 3) system wykonywania kary oznacza się literami: a) system programowanego oddziaływania - p, b) system terapeutyczny - t, c) system zwykły - z. 2.Dla celów klasyfikacji skazanych, litery wymienione w ust. 1 pkt 1 oznaczają grupy klasyfikacyjne, a cyfry i litery wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 oznaczają podgrupy klasyfikacyjne. 3.*Dla celów klasyfikacji, osoby, o...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=988