Moja twórczość

Temat: praca licencjacka z administracji
...charakterystyka postępowania dowodowego Rozdział II: Środki dowodowe 1. Pojęcie i klasyfikacja środków dowodowych 2. Rodzaje środków dowodowych 2.1. Dowód z dokumentów 2.2. Zeznania świadków 2.3. Opinie biegłych 2.4. Oględziny 2.5. Przesłuchanie stron 2.6. Oświadczenia stron 2.7. Środki dowodowe nienazwane Rozdział III: Fakty nie wymagające dowodów 1. Fakty powszechnie znane 2. Fakty znane organowi z urzędu Rozdział IV: Ogólne zasady postępowania dowodowego 1. Zasada prawdy obiektywnej 2. Zasada swobodnej oceny dowodów 3. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu 4. Zasada otwartego systemu dowodów 5. Zasada równej mocy środków dowodowych. Zastanawiam się czy to wystarczy czy jeszcze coś dopisać/zmienić? Będę bardzo wdzieczna za udzielenie porady Pozdrawiam
Źródło: forum.mfiles.pl/viewtopic.php?t=235